Välkommen till FunkiS - Funktionskontrollanterna i Sverige


Det finns många olika sorts OVK-protokoll. FunkiS har tagit fram två typer av protokoll men idag äger FunkiS bara en typ och det är excel-protokollet. Dessutom jobbar vi nu med REQS och det digitala OVK-protokollet.
– OVK excel-protokollet kan hämtas gratis via en länk uppe till höger på den här sidan, och det underhålls av FunkiS styrelse, främst Jan Boldrup ( klicka här för att sända mejl till Janne ), som tillhandahåller alla uppgifter för hantering av protokollet. Glöm inte att man måste ange besiktningsintervall 1 eller 2 för respektive 3 eller 6 år för att nästa besiktning ska framgå.
Här hittar ni Funkis OVK-protokoll för nedladdning.
Observera att protokollet är låst med FunkiS logga och detta kan inte ändras då detta är FunkiS protokoll med märket för en bra utförd OVK.
Här hittar ni Funkis digitala OVK-protokoll (REQS) för nedladdning.
REQS-protokollet kan endast laddas ned av medlemmar i Funkis. Före nedladdning måste man även ha en genomgång av funktionerna, och detta kan bokas med Tobbe Knutsson på mejl *protected email*
– Det gamla databas-baserade protokollet ägs sedan 1 januari 2012 av företaget Styrovent i Lomma och Funkis har inget med det protokollet att göra.
– Från hösten 2015 arbetar Funkis med ett OVK-protokoll på webben i samarbete med REQS. De medlemmar som önskar arbeta med detta protokoll måste ha en kortare utbildning, och den kommer att ske tillsammans med lokalavdelningarna på möten där någon representant från Funkis styrelse eller Funkis Tekniska Rådet deltar och visar hur man arbetar i detta protokoll. Resultatet påminner om Excell-protokollet men lagras centralt hos Funkis så att man alltid kan komma åt det. Var man än är. Funkis arbetar hårt för att detta ska bli ett centralt register för alla OVK i hela landet. Förhoppningsvis under Boverkets paraply.

FunkiS Allmänna Råd för tolkning av brister och fel vid OVK (FARO 2012:1 och FARO-S 2012:1), har av TR anpassats till Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK 2012, med bl a vår definition av bedömningar i besiktningsprotokoll vid anmärkningar typ 0, 1 och 2. Dokumenten kan du hämta i FunkiS Forum.
Boverkets Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK 2012, innehåller tre avsnitt; Läsanvisningar, Regler från Boverket samt Lagar och förordningar. Boken ger en bra överblick över de bestämmelser som gäller för dig som byggnadsägare, funktionskontrollant och tillsynsmyndighet vid kontroll av ventilationssystem. Äldre bestämmelser om ventilationssystem finns att hämta på Boverkets hemsida.

Sedan 2002 har FunkiS inte sänt ut någon pappersutgåva av Medlemsmatrikeln till alla medlemmar. Den finns emellertid på hemsidan med olika sökfunkioner.
Om du behöver en pappersutgåva av Medlemsmatrikeln så går den att beställa från kansliet för 200 kronor per exemplar exklusive moms och porto. Du kan även ladda ned dessa från hemsidan, här ovanför i vänstra spalten.
Det förekommer att medlemmar missar att mejla kansliet sin ändrade mejladress när de byter arbete. Detta innebär att de går miste om Nyhetsbrevet som FunkiS månatligen sänder ut via mejl, samt att det blir dyrare för FunkiS att manuellt leta reda på deras adresser och skicka post brevledes till dessa medlemmar. Har du ändrat din mejladress (e-post, mail) så vill vi att du genast sänder den till es.si1508198335knuf@1508198335siknu1508198335f1508198335 och anger ditt medlemsnummer och namn. Du kan även gå in i din medlemsdatabas via http://medlem.funkis.se och komplettera uppgifterna. Dock inte mejladressen, den måste du mejla oss separat. Den kan du inte ändra själv eftersom uppdateringen sänd till den gamla mejladressen, och den har du kanske inte kvar när du bytt arbete.

FunkiS postadress, telefon och mejladress

FunkiS adress, telefon och fax från 1 januari 2013:
Funktionskontrollanterna i Sverige, Box 43, 161 26 Bromma
Kansli och besöksadress Linta gårdsväg 5A i Bromma
Telefon 040-41 01 51,
Fax 08-26 27 23,
Mejladress klicka här för att mejla till Funkis kansli.

Styrelsen, kansliet och revisorn når du på mejladresserna förnamn.efternamn @ funkis.se eller klicka här för att mejla till Funkis kansli. Tekniska Rådet når du på mejladressen mejl till Tekniska Rådet, klicka här, etikgruppen når du på mejladressen mejl till Etikgruppen, klicka här och FunkiS kursverksamhet når du på mejladressen mejl till kursverksamheten, klicka här.