Bli medlem nu!

Ansökan om medlemskap
Skicka in ansökan på vår medlemswebb medlem.funkis.se. Glöm inte att ha ditt behörighetsbevis tillhanda. Du får ett personligt medlemsnummer och blir automatiskt med i en av våra 20 lokalavdelningar. Så snart vi har tagit emot din anmälan skickar vi faktura och aktuell medlemsinformation.
Du får även information med inloggningsuppgifter till medlemssidan på Internet och till FunkiS Forum.

Medlemskapet i FunkiS
FunkiS har idag ca: 1200 medlemmar. Många av dessa var med redan från början, men ständigt tillkommer nya medlemmar. Medlemskapet är personligt. Det bör observeras att FunkiS medlemmar inte enbart är OVK-kontrollanter utan även är verksamma med andra arbetsuppgifter inom sina företag. Allt ifrån konsulterande ingenjörsbyråer, entreprenörer, service och underhållsfirmor, fastighetsförvaltning, kanalrensningsspecialister, injusteringsföretag, etc. De kommunala handläggarna av OVK är en stor grupp inom Funkis.

Ändamål

Föreningen har som målsättning att
samla behöriga funktionskontrollanter enligt PBL och PBF
verka för en enhetlig teknisk och etisk nivå på funktionskontrollerna i landet
verka för informationsspridning och kunskapsåterföring till medlemmarna

Detta får du för din årsavgift

Öppet kansli, måndag-torsdag mellan kl. 09-12 och 13-16. Fredagar stängt.
Mejl es.si1506008457knuf@1506008457siknu1506008457f1506008457 och fax 08-26 27 23 är alltid på. Det är säkrast att mejla sina frågor.
Kansliet svarar alltid snabbast på mejl men även frågor via fax och telefon besvaras så fort som möjligt.
Gratis rådgivning och support i OVK-frågor via kansliet, TR och etikgruppen.
Information om viktiga nyheter inom OVK-området tex: ändringar i byggregelverket.
Tillgång till Funkis skrifter Vägledning OVK, FARO. FARO-S, AV-OVK, men även Funkis mätlappar.
Hjälp vid omcertifiering av behörigheten.
Information med inloggningsuppgifter.
Tillgång till medlemssidan på FunkiS hemsida och användbara hjälpmedel.
Du blir sökbar via medlemsregistret på Internet med egen rättning on-line.
Inbjudningar och till FunkiS utbildningar och arrangemang.
Inbjudningar till din lokalavdelnings medlemsmöten och temadagar.
Kunna ladda hem det nya OVK-protokollet (Excel).
Möjlighet att logga in på FOS, med hjälp av medlemsnumret och lösenordet, där tekniska rådets frågor och svar genom åren finns.
Kommunala handläggare kan fråga om OVK

Om inträdes/årsavgiften

Årsavgift – Medlem erlägger årsavgift för ett år i taget från det datum medlemsskapet godkänts och därefter samma tid kommande år. Årsavgiftens belopp bestäms av årsmötet. Till föreningen erlagd avgift återbetalas ej.

Betalning – fakturor sänds elektroniskt via mejl till den mejladress medlemmen uppgivit. Medlemmen är skyldig att själv ändra sina medlemsuppgifter i databasen via hemsidan, om dessa ändras. Medlemmen ska även lägga in giltigt certifieringsbevis via hemsidan.

Mejladress – om medlemmen ändrar sin mejladress så ska medlemmen sända dessa uppgifter på mejl till es.si1506008457knuf@1506008457siknu1506008457f1506008457 eftersom ändring av den egna mejladressen inte är möjlig via hemsidan.