Länkar med anknytning till FunkiS och OVK

Här finner ni länkar till intressanta sidor inom området Ventilation – OVK

Approvus AB
AP Automatik Produkter
AVV-Service AB
A V Konsult Lyngå AB
Bengt Dahlgren AB
Boverket
Brüel & Kjaer Sound & Vibration Measurement A/S
Byggutbildarna
Camfil Svenska
Cardells
Christer Olsson HB
CLIMAT80
Comfort Control AB
DNV
– Det Norske Veritas

– Certifieringsorgan
Energimyndigheten
ECIS – Energy Concept in Sweden AB
Energi- & Miljötekniska Föreningen
Energiförbättringar AB
EVU Energi & VVS Utveckling AB
Fläktsystem AB
Fläkt
Woods Sverige
Frakka AB
Fritzes FS – Sökning av SFS-författningar
FSB – Föreningen Sveriges Byggnadsinspektörer
Fyrklövern
FSV – Föreningen
Sveriges VVS-inspektörer

Fyrklövern
Incoord
– Installationscoordinator AB
IUC – Installatörernas
Utbildningscentrum
IV
Produkt AB
IVT
Värmepumpar
KA
Bibliotek
– Lagar och Förordningar
KIMO Instrument
Sverige AB
Mätforum AB
Nacka
& Tyresö Sotningsdistrikt
Nevenius Ingenjörsbyrå AB
Nufilter Scandinavia AB
PAX Electro Products AB
Paroc AB
Pentiaq AB
PLUS
Utbildning AB
Prosona
Radonanalys – GJAB
REGIN
Reglyr AB
RSVR – Riksförbundet
Sveriges VentilationsRengörare

Fyrklövern
Skandek AB –
Vi erbjuder kombinerad OVK och energideklarationtag
SABO –
Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag

Schneider Electric Buildings
SIMAB
– Sotarna i Malmö AB
Slussen.Bizz
– Slussen Building Services
SOFTAiR AB
SP
SITAC
– Certifieringsorgan
SP Sveriges
Tekniska Forskningsinstitut
SSR – Sveriges
Skorstensfejarmästares Riksförbund
Statens
folkhälsoinstitut
Swegon AB
Styrovent
Syd Konsult AB
Svensk Byggtjänst
Svensk Ventilation
SWEDAC
– Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
Swedcert AB
– Certifieringsorgan
SWEMA
– Mätinstrument och givare
Södertörns
Luftkontroll

T
Hedgren Energiteknik AB
Teknologisk
Institut
– Utbildningar
Tysklinds i Stockholm AB
Umefast
AB
Ventexpert AB

Ventilation & Sotningstjänst i Norden AB
Ventkalkyler/Databas
VENT-ordningen
i Danmark
VVS-Assistans
VVS-Fabrikanternas
Råd
VVS-Forum
VVS
Företagen
Wikells byggberäkningar
AB
X-VENT AB
YIT
Sverige AB

Ömangruppen
Svenska AB

Har du info inom området Ventilation
– OVK som du tycker borde vara med, eller är du medlem i FunkiS och vill ha en länk
till det egna företaget, skicka gärna detta som
mail
till oss.

Av praktiska skäl kan vi dock inte garantera att
det läggs ut, men vi är tacksamma för förslag.

Om ni vill länka till FunkiS hemsida använd adressen www.funkis.se.
Ni får gärna använda bilderna nedan. Skicka ett mail till es.si1506008365knuf@1506008365nimda1506008365bew1506008365
och berätta när länken är upprättad.

fkswe.gif
transparent för ljusa bakgrunder (3kb)

fkswe2.gif
med svart ram för mörka bakgrunder (3kb)Som bulletinannonsör får ni
alltid en länk till er hemsida

Hem