Att handla upp OVK
I nedanstående vägledning kan du få hjälp och tips på hur man kan handla upp OVK-besiktningar på ett bra sätt. Användandet av vägledningen är en kostnadsfri service till våra medlemmar. Att gratis vidarebefordra den till beställare inom offentlig förvaltning är givetvis tillåtet och rent av önskvärt.

Med en upphandlingsmall kan du lättare hitta rätt besiktningsman

Anvisningar
Anvisningarna och mallen är främst avsedda för beställare av OVK inom kommuner och landsting, då dessa är skyldiga att följa lagen om offentlig upphandling (LOU), d v s de måste följa givna spelregler som garanterar opartiskhet. Givetvis kan även privata beställare, som vill göra en så korrekt upphandling som möjligt, använda sig av denna vägledning. Den är uppdelade på olika avsnitt, men förutsätter att man är bekant med Excel. Mallen kan du ladda ner och göra om till just dina förhållanden. Motiven till denna vägledning och en enkel förklaring till uppbyggnaden av den finner du i anvisningarna.