Fakta om kurserna för kommunala handläggare vårterminen 2017

Vidareutbildning och nyutbildning

för kommunala handläggare av OVK
Kurserna för de kommunala handläggarna av OVK är en del av FunkiS utbildningssatsning. Kurserna är ett led i Funkis strävan att kommunala handläggare och OVK-kontrollanter tillsammans ska kunna bistå byggnadsägare att rätta till brister och fel som uppdagats vid OVL-kontrollen. Kurserna ger dig en diger kunskaper om regelverk och hur olika ventilationssystem är uppbyggda och hur de ska fungera.

funktionskontrollanter ska ha dokumenterade kunskap om regelverken.

Kursen vänder sig främst till såväl kommunala handläggare av OVK-frågor som Länsstyrelserna övervakande personal.

Aktuell förteckning över Funkis-anslutna kommunala handläggare för OVK finns på hemsidans förstasida

Anmälan till kurserna för kommunala handläggare vårterminen 2017
Kursorter och dagar:

Kurs Nr. 1702 UVKK-kurs Umeå 16 februari 2017

Kurs nr. 1704 UVKK-kurs Göteborg 16 mars 2017

Kurs Nr. 1706 UVKK-kurs Jönköping 6 april 2017

Kurs Nr. 1708 UVKK-kurs Malmö 11 maj 2017

Kurs Nr. 1710 UVKK-kurs Stockholm 15 juni 2017

Kurskostnad exkl moms

För medlem i Funkis  / För ej medlem i Funkis

Certifiering        5 200 kr  /  5 700 kr

Den här beställningsblanketten ska du använda för att anmäla dig till Funkis kurser.

Reservation: Kurs kan ställas in vid för lågt deltagarantal. Praktiska frågor besvaras av Kurt Ingeberg på mejladress es.si1500842054knuf@1500842054grebe1500842054gni.t1500842054ruk1500842054  Anmälan är bindande men inte personlig. Du kan överlåta din plats till en kollega om du skulle få förhinder.