Kurser och kostnader vårterminen 2017

Kurser vårterminen 2017

Certifierings- och omcertifieringskurser:

Kurs Nr. 1701 OVK certifieringskurs Umeå 14-15 februari 2017 med tentamen 16 februari

Kurs Nr. 1703 OVK certifieringskurs Göteborg 14-15 mars 2017 med tentamen 16 mars

Kurs Nr. 1705 OVK certifieringskurs Jönköping 4-5 april 2017 med tentamen 6 april

Kurs Nr. 1707 OVK certifieringskurs Malmö 9-10 maj 2017 med tentamen 11 maj

Kurs Nr. 1709 OVK certifieringskurs Stockholm 13-14 juni 2017 med tentamen 15 juni

Kurskostnad exkl moms

För medlem i Funkis  / För ej medlem i Funkis

Certifiering        7 500 kr  /  8 500 kr

Anmälan till kurserna ska alltid göras på http://anmalan.funkis.se och därefter kommer en faktura.

Kravet att fakturan ska vara betald vid kurstillfället har nu tagits bort.


Välkommen till ännu en givande kurs med FunkiS Kurt Ingeberg (Kursansvarig)
es.si1500842166knuf@1500842166grebe1500842166gni.t1500842166ruk1500842166