Styrelsen 2017-18 och valberedningen

FunkiS styrelse 2017

Funkis styrelse

Styrelsen sammanträder enligt verksamhetsplanen ca sex gånger per år. Styrelsen har såväl telefonmöten som möte via internet (Skype) och fysiska möten. De fysiska mötena sker oftast på kansliet, i Bromma i Stockholm, som ligger bredvid Bromma Flygplats och nära Sundbybergs järnvägsstation. Ledamöter väljs av stämman, vanligtvis två år i taget. Efter senaste årsmötet som hölls torsdagen den 4 maj 2017 på Frösön i Östersund ser styrelsen ut som följer:


Ordförande
Torbjörn “Tobbe” Knutsson
PFAB i Spånga
Mobil: 0708-81 98 33
Klicka här för att mejla till Tobbe.
Lokalavdelning Storstockholm


Vice ordförande
Lars Skarenstedt
Energistyrman
Box 18
234 21 LOMMA
Mobil 0703-78 92 17
Klicka här för att mejla till Lasse.
Lokalavdelning Skåne


Kassör
Jan Boldrup
Boldrup Klimat AB
Karlsbodavägen 17 A
168 67 BROMMA
Tel 08-297502
Mobil 0707-54 31 01
Klicka här för att mejla till Janne.
Lokalavdelning Storstockholm


Sekreterare
Peter Granath
Bengt Dahlgren AB
Rönnowsgatan 10
252 25 Helsingborg
Tel 042-444 29 50 (växel)
Fax 042-444 29 51
Mobil 042-444 29 52
Klicka här för att mejla till Peter.
Lokalavdelning Skåne


Ledamot / medlemsansvarig
Gunnar Nihlén
NB-konsulter AB
Höglidsvägen 36 B
182 47 ENEBYBERG
Mobil 0707-66 10 68
Klicka här för att mejla till Gunnar.
Lokalavdelning Storstockholm


Ledamot / sammankallande Tekniska Rådet
Tomas Axelsson
(WSP Stockholm)
Arenavägen 7
121 77 Johanneshov
Tel 010-722 50 00
Fax 010-722 87 93
Mobil 0708-22 76 00
Klicka här för att mejla till Tomas.
Lokalavdelning Storstockholm


Ledamot / Tekniska Rådet / Juridik OVK
Dennis Andersson
Accent VVS-konsult AB
Mobil 0707-38 30 84
Klicka här för att mejla till Dennis.
Lokalavdelning GöteborgLedamot / kursansvarig / utbildare
Kurt Ingeberg
Project Consult AB
Murkelstigen 8
645 43 Strängnäs
Tel 0152-10 520
Fax 0152-22 477
Mobil 0706-48 09 33
Klicka här för att mejla till Kurt.
Lokalavdelning Uppland/Mälardalen


Ledamot
Jörgen Back
Riksbyggen AB
70361 Örebro
Mobil 0760-12 73 33
Klicka här för att mejla till Jörgen.
Lokalavdelning Örebro

FunkiS Valberedning till årsmötet 2018

Funkis valberedning

Valberedningens arbete består i att tillsammans med styrelsen försöka få ihop ett förslag till styrelseledamöter, som ska väljas nya eller väljas om, till den styrelse som ska arbeta efter det kommande årsmötet. De som valberedningen söker är ett genomsnitt av våra medlemmar, från Skåne i söder till Norrbotten i norr, kvinnor och män, kommunala handläggare, unga och gamla. Helst folk med vana att använda sociala medel i sitt arbete. Efter årsmötet 2017 i Östersund den 4 maj består valberedningen av följade medlemmar:

Peter Magnusson
Ledamot i valberedningen
Peter Magnusson
Karlskrona Ventilationsservice AB
Silvervägen 1
371 50 KARLSKRONA
Telefon: 0455-23737
Fax: 0455-23755
Mobil: 0708-122337
Lokalavdelning Syd-Ost
Klicka här för att mejla till Peter Magnusson

Peter Johansson
Ledamot i valberedningen
Peter Johansson
PJ´s Eld & Vent AB
Beckasingatan 20
703 48 ÖREBRO
Telefon: 0702-219302
Fax: 019-270468
Lokalavdelning Örebro
Klicka här för att mejla till Peter Johansson

Jan Borglund
Sammankallande
Jan Borglund
BoVeCo AB
Odlingsvägen 3
170 77 SOLNA
Telefon: 0735-014831
Fax: 08-375660
Lokalavdelning Storstockholm
Klicka här för att mejla till Janne Borglund